Moje vzdělání a zkušenosti

Setkala jsem se s různými učebními metodami, ale nejlépe se mi při výuce osvědčila názorná výuka.
V oblasti jazykové i pedagogické se neustále vzdělávám formou kurzů či online seminářů, jazykovou úroveň udržuji kontakty s rodilými mluvčími.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace  Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

odborná způsobilost dle autorizace MSMT- 45924/2013, EQF 7

První pomoc u dětí

PrPom - zážitkové kurzy první pomoci

kurz 1.pomoci pro děti i dospělé zážitkem v reálných situacích

Silné stránky u dětí

SCIO

Testy silných stránek pro děti i dospělé

Study visit in Kitchener Canada

2 months

Připravný kurz na zkoužku CAE Tutor, úroveň C1.1 a C1.2.

Praha

Study visit in London UK

1 month

Komunikační dovednosti

workshop, Attavena